Project

Retentie van stikstof in contrasterende gematigde bosecosystemen in een regio met hoge stikstofdepositie

Looptijd
01-01-2008 → 31-12-2010
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Physical chemistry
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Forestry sciences
Trefwoorden
nutriëntencyclus depositie bostypes stikstof
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek gaat na wat de verschillen zijn tussen een loofbos- en naaldbosbestand onder verhoogde atmosferische stikstofdepositie met betrekking tot de retentie van stikstof in de organische en minerale bodemhorizonten en de boven- en ondergrondse biomassa. Bovendien wordt ook de snelheid van de stikstoftransformatieprocessen vergeleken, na toediening van isotopen.