Project

Wetenschapseducatie voor actie en betrokkenheid bij duurzaamheid

Acroniem
SEAS
Code
41C03419
Looptijd
01-09-2019 → 31-08-2022
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Ecological anthropology
Trefwoorden
duurzaamheid
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Het hoofddoel van het Wetenschappelijk Onderwijs voor Actie en Betrokkenheid Naar Duurzaamheid (SEAS) is opzetten, coördineren en evalueren van samenwerking tussen zes open onderwijsnetwerken onder leiding van universiteiten en wetenschap centra met partners in Oostenrijk, België, Estland, Italië, Noorwegen, Zweden en het VK. Als onderdeel van deze netwerken, en voortbouwend op de principes van op onderzoek gebaseerd wetenschappelijk leren voor transformatieve betrokkenheid, zijn studenten in formele scholen dat wel gegeven de mogelijkheid om deel te nemen aan het aanpakken van echte, complexe duurzaamheidsuitdagingen die worden geïdentificeerd en aangepakt met samen met deelnemers en stakeholders in de lokale gemeenschap. SEAS ontwikkelt en maakt ons modellen voor open-school implementatie die scholen en buitenschoolse instellingen ondersteunt om samen te werken bij de promotie, onder studenten en burgers in de grotere gemeenschap, van 21e eeuwse wetenschappelijke geletterdheid en vaardigheden voor verantwoordelijk burgerschap. SEAS biedt studenten en burgers meer mogelijkheden om een ​​grotere interesse in de wetenschap te ontwikkelen en inclusieve wetenschappelijke geletterdheid, zowel in de doelgemeenschappen als daarbuiten, rekening houdend met gender, sociaaleconomisch status en geografische verschillen. Door hulpmiddelen en methoden voor facilitering en bemiddeling voor de identificatie en implementatie van duurzaamheidsuitdagingen in de lokale gemeenschappen van de deelnemers, maakt SEAS het is voor studenten mogelijk om samen te werken met families en belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld en de industrie agenten van het welzijn van de gemeenschap. SEAS biedt deelnemers de nodige expertise, netwerken en delen ervaring opdoen om deze uitdagingen aan te pakken en daardoor diepere wetenschappelijke geletterdheid en interesse te ontwikkelen in wetenschappelijk onderwijs en carrières. SEAS draagt ​​ook bij aan het genereren van modellen en ervaringen voor manieren waarop wetenschappelijk onderwijs binnen en buiten de school kan een onderdeel worden van de oplossing voor enkele van de grootste uitdagingen van onze tijd.

 
Rol van UGent
Binnen SEAS coördineert de Universiteit Gent een open onderwijsnetwerk dat zich bezighoudt met het thema duurzame steden en gemeenschappen (Sustainable Development Goal 11). In dit netwerk ondersteunen we scholen en centra voor milieueducatie (EE) om samen te werken met lokale belanghebbenden om lokale duurzaamheidsuitdagingen te gebruiken als vruchtbare leeromgevingen voor het bevorderen van wetenschappelijke geletterdheid voor duurzaam burgerschap. We richten ons in het bijzonder op een hulpmiddel voor de gezamenlijke planning van open onderwijspraktijken, uitgaande van lokaal relevante duurzaamheidsuitdagingen, LORET – Lokaal relevant onderwijs. In een eerste fase (jaar 1-2) werken onderzoekers van de Universiteit Gent samen met de Vlaamse overheid (Eco-scholenprogramma MOS) in enkele pilootscholen en een centrum voor milieueducatie (EE). Binnen dit lokale netwerk betrekken we rechtstreeks de schoolteams, de docenten van het EE-centrum, zijn bezoekers en de klasgroepen die deelnemen aan EE-programma’s, evenals lokale belanghebbenden (bedrijven, NGO’s, beleidsmakers, enz.) met wie de scholen en centrum samenwerken. Samen met de MOS-coaches ondersteunen de onderzoekers de scholen en het EE-centrum bij het identificeren en selecteren van lokaal relevante uitdagingen om hun stad en gemeenschap duurzamer te maken, deze te verbinden met het curriculum (leerdoelen voor diverse vakken en vakoverschrijdende doelstellingen) en co-creatie van onderwijs- en leeractiviteiten (lesplannen). In deze dichtbevolkte regio zijn kwesties als betaalbare en duurzame huisvesting, veilig en duurzaam transport, duurzame verstedelijking en ruimtelijke ordening, luchtkwaliteit, afvalbeheer, groene openbare ruimte, duurzame voedselproductie en -consumptie, etc. hot topics. Op basis van deze pilots zullen de tools en methoden van SEAS verder worden afgestemd en verfijnd met het oog op een brede, efficiënte verspreiding in heel Vlaanderen in fase 2 (jaar 3). Een online handleiding, database en conferentie zullen de opschaling van LORET-gebaseerd open onderwijs in Vlaanderen vergemakkelijken. UGent coördineert ook WP5 – Global Assessment & Synthesis.