Project

Filologie van de harde schijf: een tekstgenetische analyse vanhet literaire schrijfproces in Thomas Klings poëtische nalatenschap als pilootstudie in digitaal-forensische filologie.