Project

Duurzaam en geïntegreerd bodembeheer om milieueffecten te reduceren

Acroniem
DEMETER
Code
41N07812
Looptijd
01-01-2012 → 31-03-2016
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
Trefwoorden
bodembeheer
 
Projectomschrijving

De algemene doelstelling project, overeenkomstig de kaderrichtlijn bodem, is duurzame bodem en nutriëntenbeheer, d.w.z. geleiden en de landbouwers naar een leiding die bothe nutriënten en bodem organische stof management gelijktijdig acht bevorderen. Een duurzame voedingsstoffen en het gehalte aan organische stof management niet alleen ten aanzien van bemesting praktijken, maar de hele bedrijfsvoering, met inbegrip van grondbewerking, vruchtwisseling etc.