Project

Ontwikkeling van een gel voor fat grafting met het oog op borstreconstructie.