Project

MICROBIAN: Diversiteit en functie van microbiomen in het Sor Rondane Gebergte, Oost-Antarctica - 3de campagnebudget

Code
12N09120
Looptijd
15-12-2016 → 15-03-2021
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Climate change
  • Remote sensing
  • Physical geography and environmental geoscience not elsewhere classified
  • Soil ecology
  • Terrestrial ecology
  • Biogeography and phylogeography
  • Microbiomes
  • Soil biology
Trefwoorden
Microbiële biodiversiteit habitatkartering ecosysteemfuncties klimaatsverandering menselijke impact
 
Projectomschrijving

De schaarse ijsvrije gebieden in het binnenland van Oost-Antarctica, zoals het Sør Rondane Gebergte (SRM), behoren tot de meest extreme terrestrische habitats op Aarde. Het leven op deze plaatsen wordt gedomineerd door microben in sterk ingekorte voedselwebben. Het ophelderen van de factoren die de biodiversiteit van deze microbiomen vormgeven en hun bijdrage aan de biogeochemische processen controleren, vormt de wetenschappelijke basis voor habitatkartering en -classificatie, voor het ontwikkelen van conservatiestrategieën, voor het begeleiden van langetermijnmonitoringsinspanningen en voor het voorspellen van hun mogelijke respons op toekomstige omgevingsveranderingen. De SRM omvatten een grote verscheidenheid aan terrestrische habitats die verschillen in hun geologie en bodemeigenschappen, hun tijd sinds blootstelling en microklimatologische condities. De doelstellingen van het door BelSPO gesubsidieerde MICROBIAN-project zijn (i) het gebruikmaken van een combinatie van lange- en korte-afstandsobservatietechnieken, (ii) het genereren van een uitgebreide inventaris van de microbiële taxonomische en functionele diversiteit, en het karakteriseren van microbiële indicator-taxa, (iii) het meten van de belangrijkste ecosysteemfuncties zoals koolstof- en nutriëntencycli, (iv) het gebruiken van mesocosmos-veldexperimenten voor het nabootsen van mogelijke effecten van toekomstige klimaatsveranderingen op deze microbiële ecosystemen, en (v) het uitvoeren van veldexperimenten voor het informeren van beleidsmakers. MICROBIAN zal een ‘proof-of-concept’ voorzien voor het gebruik van hoge-resolutie satellietbeelden voor de identificatie van regio’s van bijzondere biologische interesse in Oost-Antarctica, en zal meer algemeen een significante bijdrage leveren aan de kennis van Antarctische terrestrische microbiële ecologie.