Project

Impact van multi-mycotoxine blootstelling op nierkanker risico: het verenigen van een grootschalige epidemiologisch design & nextgeneration sequencing gekoppeld met publieke kanker genomic data mining

Code
3G062918
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
nierkanker mycotoxine
 
Projectomschrijving

Mycotoxinen zijn schimmeltoxinen die vaak voedsel en diervoeder besmetten en kunnen bijdragen aan een
diversiteit van nadelige gezondheidseffecten bij de mens, zoals kankerverwekkendheid en nefrotoxiciteit. De nier
is een belangrijk doelwit van mycotoxinen. Bovendien kunnen meerdere mycotoxinen bij één gewas tegelijk voorkomen vanwege
vervuiling met meerdere schimmels. Interacties tussen co-optredende mycotoxinen kunnen additief of
synergetische. Tot op heden zijn er geen overtuigende epidemiologische gegevens over het effect van multimycotoxine
blootstellingen met betrekking tot nierkanker bij de mens (KC), en het bewijs van mechanistische studies is beperkt. Deze
projectvoorstel combineert een hoogwaardig grootschalig epidemiologisch ontwerp met een innovatief
mechanische arm met behulp van gevestigde in vitro en in vivo belichtingssystemen en de volgende generatie
sequencing gekoppeld aan publieke genomische datamining voor kanker. Doelstellingen zijn om (1) te onderzoeken
associaties tussen geschatte blootstelling aan mycotoxinen in de voeding en KC-risico, gebruikmakend van volledige gegevens
Europees prospectief onderzoek naar kanker en voeding (EPIC) cohort (n = 521.448) en
mycotoxine-voorvalgegevens van de EFSA; (2) meet mycotoxine biomarkers in plasmamonsters met behulp van
UHPLC-MS / MS van een KC case-controlstudie genesteld in EPIC (n = 556 paren) om routes van
blootstelling aan mycotoxinen en hun associatie met KC-risico; en (3) experimenteel genoomewide bepalen
mutatiespectra, geëxtraheerd uit publieke humane kanker genomics data, geassocieerd met
blootstelling aan vermoedelijk carcinogene mycotoxinen OTA, FB1 & DON.