Project

Het geleidingsmechanisme van dunne film vastestofelektrolyten

Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Dielectrics, piezoelectrics and ferroelectrics
  • Electronic (transport) properties
  • Condensed matter physics and nanophysics not elsewhere classified
  • Materials physics not elsewhere classified
  • Physics of (fusion) plasmas and electric discharges
Trefwoorden
vastestofelectrolyten brandstofcel dunne filmtechnologie impedantiespectroscopy
 
Projectomschrijving

Het projectdoel is te onderzoeken welke parameters de ionengeleidbaarheid van dunne film vaste-stofelektrolyten beïnvloeden. De dunne lagen zullen door middel van magnetron sputteren afgezet worden. Dit laat toe om dunne lagen met een breed spectrum aan laageigenschappen te onderzoeken. De geleidenbaarheid zal met lokale impedantiespectroscopie op nanometerschaal onderzocht worden.