Project

Samenwerking in onderzoek en onderwijs tussen het Institute of Federalism and Legal Studies (Ethiopian Civil Service University) and the Centrum voor Mensenrechten van de Universiteit Gent