Project

Oppervlaktechemie ontsluit de bibliotheek der nanokristallen voor katalyse

Code
01P02516
Looptijd
01-10-2017 → 31-08-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Solid state chemistry
Trefwoorden
Oppervlaktechemie
 
Projectomschrijving

Een katalysator is een materiaal dat een chemische reactie vergemakkelijkt. Het zorgt voor een meer milieuvriendelijke productie van chemicaliën. Omdat katalyse gebeurt meestal aan het oppervlak van materialen, de maximalisatie van het oppervlak van het grootste belang. In dit opzicht zeer klein nanokristallen zijn veelbelovend omdat ze hebben een opmerkelijk hoge oppervlakte / volumeverhouding en daarom werden verschillende katalysatormaterialen gesynthetiseerd zoals nanokristallen (d.w.z. het nanokristal bibliotheek). Echter, de zeer kleine grootte van de nanokristallen behouden verdedigingsmoleculen aanwezig op het oppervlak. Helaas zijn deze verdedigingsmoleculen ook de toegankelijkheid van het oppervlak te verhinderen om katalyse, waardoor een slot op het nanokristal bibliotheek plaatsen. In dit project zullen we daarom krijgen fundamentele kennis van het nanokristal oppervlaktechemie aan het nanokristal bibliotheek openen voor katalyse. Onze strategie is tweeledig. Enerzijds zullen we Inrichting katalytische systemen waarbij de verdedigingsmoleculen ook het reagens in de beoogde chemische reactie. Anderzijds willen we poreuze, zelfdragende macrostructuren van nanokristallen (d.w.z. aerogels), met een zeer groot oppervlak te vormen door een geregelde aggregatietoestand van de nanokristallen. Samenvattend, dit werk de voorloper van een nieuwe richting nano-katalyse en de noodzakelijke inzichten voor een echte doorbraak actiever en herbruikbaar katalysatoren