Project

Ontwikkeling van een generiek screeningsplatform voor metabolic engineering toegepast op de selectie van een optimale sialic acid producer