Project

Literatuur, natuur en ecologie. Een ecopoëtische benadering van hedendaags Frans, Duitstalig, Engelstalig en Italiaans fictioneel-narratief proza

Looptijd
01-01-2018 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
Literatuur Hedendaags Natuur Ecologie Ecopoëtica Ecokritiek Verbeelding Verhalend proza Fic-tie Retoriek Frans Duitstalig Engelstalig Italiaans
 
Projectomschrijving

Literaire fictioneel-narratieve teksten over natuur en ecologie worden vanuit ecopoëtisch perspectief en binnen vier interagerende cultuurgebieden (Frans, Duitstalig, Engelstalig, Italiaans) onderzocht als transcultureel pro-bleemveld. Centraal in de tekstgerichte benadering staan (1) de rol van de literaire verbeelding, (2) de inzet op specifiek tekstuele complexiteit (retoriek) en (3) de spanning tussen het globaliserende karakter van de proble-matiek en cultuurgebonden vraagstukken.