Project

Studie van proton-proton wisselwerkingen bij een massamiddelpuntsenergie van 7 TeV met de CMS detector bij de Large Hadron Collider in CERN

Code
3G094211
Looptijd
01-01-2011 → 31-12-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Classical physics
    • Elementary particle and high energy physics
    • Other physical sciences
Trefwoorden
proton-proton wisselwerkingen
 
Projectomschrijving

Het voorliggend project beoogt een doorgedreven R&D-programma aan de UGent voor de ontwikkeling van
een nieuwe generatie calorimeter. Als vertrekpunt wordt het voorstel voor de International Linear Collider
(ILC) genomen die een lineaire e+e- collider is complementair aan de Large Hadron Collider (LHC) in het
CERN. De ILC moet uitgebreide precisiemetingen toelaten van potentieel nieuwe fysica die de LHC ons zal
brengen. Om dit te verwezenlijken is een nieuw calorimeterconcept nodig gebaseerd op detectoren met een zeer
fijne 3D-granulariteit, die naast het leveren van superieure energiemetingen ook trackingcapaciteiten bezitten.
Specifiek willen we meewerken aan de conceptuele studie van een nieuw type hadronische calorimeter, met een
actief detectiemedium bestaande uit gasdetectoren, in casu Glas Resistive Plate Chambers (GRPCs) of
MICROMEGAS, waarbij een semi-digitale uitlezing van het detector hitpatroon voorzien wordt i.p.v. een
klassieke pulshoogtemeting. Het voorgestelde werk zal gebeuren binnen de context van de CALICE
Collaboratie, die verscheidene R&D-werkgroepen voor calorimeterstudies voor een ILC-achtige collider
groepeert. Het project omvat initieel de studie van algemene aspecten bij de constructie van GRPCs met het oog
op de constructie van 1m3 prototype die de technische haalbaarheid van het calorimeterconcept moet
bevestigen. Naast hardware studies zal ook gewerkt worden aan detectorsimulaties, reconstructiesoftware en
data-acquisitie.