Project

Een onderzoek naar de rol van het ventraal aandachtsnetwek bij het moduleren van spatiale aandacht door middel van gedragsstudies en beeldvorming