Project

Ontwikkeling van een laboratorium 'gereedschapskist' om humane circulaire RNAs te bestuderen

Code
BOF/24J/2021/244
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Analysis of next-generation sequence data
    • Development of bioinformatics software, tools and databases
    • Transcription and translation
    • Cancer diagnosis
Trefwoorden
vloeibare biopsieën transcriptomics circrna
 
Projectomschrijving

Cirkelvormige RNAs (circRNAs) zijn een nieuwe klasse RNA moleculen bestaande uit hoofdzakelijk niet coderende RNAs. Recent zijn circRNAs naar voren geschoven als nieuwe veelbelovende biomerkers, gebaseerd op hun hoge stabiliteit in vergelijking met andere RNA klassen, hun weefselspecificiteit en hun aanwezigheid in lichaamsvloeistoffen. Echter, circRNA detectie algorithmes zijn erg vatbaar voor valse positieve identificaties. Aangezien deze resultaten zich verder verspreiden in circRNA databanken staan we op dit moment ver van een gouden standaard referentie collectie van circRNA die we nodig hebben om hun biogenese en rol in normale ontwikkeling en ziekte te bestuderen en om hen aan te wenden als biomerkers. Daarom stellen we hier de ontwikkeling van een gereedschapskist voor om humane circRNA te identificeren met hoge sensitiviteit en specificiteit, inclusief methoden om de functie van circRNAs te bestuderen en het biomerker potentieel te quantificeren in menselijke lichaamsvloeistoffen.