Project

ICP Environmental Sanitation 2011-2012 en 2012-2013

Code
13V69011
Looptijd
01-10-2011 → 30-09-2013
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
Trefwoorden
milieusanitering
 
Projectomschrijving

Het groeiende bewustzijn van de impact van menselijke activiteiten op het milieu en de daaruit voortvloeiende bedreiging voor zowel de natuur en de mens hebben de meeste regeringen van de noodzaak overtuigd om voorkomen van lucht-, water- en bodemverontreiniging, alsmede de sanering van verontreinigde locaties op hun prioritaire acties omvatten programma's. Omdat relatief weinig mensen zijn tot nu toe opgeleid om problemen vervuiling goed aan te pakken, is het noodzakelijk dat, naast het onderzoek naar milieu-aangelegenheden, het onderwijs en de opleiding van specialisten in de preventie en sanering van verontreiniging worden gegeven dringend aandacht in elk land. De ICP '' Milieusanering '' beoogt de vorming van milieudeskundigen met voldoende kennis van (1) het begrip verontreiniging en wat het eigenlijk betekent, (2) de detectie en kwantificering van milieuverontreiniging, (3) de mogelijke gevolgen van milieufactoren stoffen op ecosystemen en biota, in combinatie met de huidige technieken voor risicobeoordeling en (4) de beschikbare ter voorkoming en herstel van milieuverontreiniging en hoe deze worden toegepast in de praktijk. Het programma richt zich vooral op afgestudeerden uit ontwikkelingslanden met een verantwoordelijke positie in het gebied van het milieu binnen de lokale overheden, universiteiten of NGO's.