Project

Gastheer en bacteriële factoren betrokken in adhesie van Helicobacter heilmannii sensu stricto aan het maagslijmvlies