Project

Mariene biomoleculen in zee spray: bio-discovery voor de gezondheid van de mens

Code
BOF/STA/201909/021
Looptijd
06-01-2020 → 05-01-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Transcriptomics
  • Medical and health sciences
    • In vitro testing
  • Engineering and technology
    • Environmental marine biotechnology
Trefwoorden
Menselijke gezondheid Mariene biotechnologie Zeespray
 
Projectomschrijving

Oceanen en zeeën hebben belangrijke effecten op onze gezondheid en welzijn. Dit onderzoeksproject richt zich op zeespray-aerosolen (SSA) en heeft als doel te begrijpen hoe deze de menselijke gezondheid beïnvloeden. Primaire SSA, gevormd door bellen die barsten bij golfslag, vormt samen met mineraal stof de grootste bijdrage aan de totale wereldwijde aerosolmassa. SSA kan de gezondheid van de mens aanzienlijk beïnvloeden, omdat het hoge concentraties aan mariene biogene stoffen kan bevatten. Men weet bijvoorbeeld al dat giftige stoffen geproduceerd door algen tot ademhalingsproblemen kunnen leiden wanneer deze tijdens een schadelijke algenbloei in te hoge concentraties in zeelucht aanwezig zijn. Tegelijkertijd is gesuggereerd dat lage concentraties van mariene biogene stoffen kunnen leiden tot gunstige gezondheidseffecten. Dit suggereert mogelijke dosisafhankelijke gezondheidseffecten van SSA. Het huidige project veronderstelt dat mariene biogene stoffen en micro-organismen in SSA op een dosisafhankelijke manier bijdragen aan de menselijke gezondheid, wat leidt tot voordelen bij lage concentraties en risico's bij hoge concentraties. Om deze hypothese te testen, zullen de effecten van biogene stoffen en micro-organismen in SSA op de menselijke gezondheid in vitro worden bestudeerd met behulp van menselijke cellijnen en RNA-sequencing. De resultaten zullen de eerste inzichten verschaffen over de effecten van SSA op de menselijke gezondheid op cel niveau en potentiële stoffen identificeren voor bio-ontdekking. De resultaten van het project zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek omtrent oceanen en menselijke gezondheid en de manier waarop we denken over oceanen en hun positieve impact op menselijke gezondheid hervormen.