Project

Laser microdissectie toestel dat een microscopische immunofluorescente analyse toelaat voor de specifieke isolatie of manipulatie van individuele cellen uit heterogeen weefsel met DNA en RNA sequenering of beeldvorming van levende cellen al

Looptijd
01-05-2018 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Biochemistry and metabolism
  • Medical and health sciences
    • Medical biochemistry and metabolism
    • Medical biochemistry and metabolism
    • Medical biochemistry and metabolism
Trefwoorden
laser microdissectie
 
Projectomschrijving

Laser microdissectie is een techniek die toelaat om individuele cellen of clusters van homogene cellen te isoleren uit complex en heterogeen weefsel. Deze methode biedt onderzoekers de kans om het expressieprofiel van RNA, DNA of proteïnes te onderzoeken in combinatie met informatie over de ruimtelijke context waarin de cellen zich bevinden. Dit is niet mogelijk met de huidige single cell isolatiemethoden die cellen isoleren uit suspensies, met verlies van de ruimtelijke informatie als gevolg. Met het aangevraagde toestel willen we een state of the art microdissectie microscoop installeren die gebruikt zal worden als kernfaciliteit binnen de UGent. Het toestel zal gebruikt worden voor een brede waaier aan toepassingen binnen het humaan en veterinair onderzoek, zoals virologie, bacteriologie, oncologie, embryologie, histologie, vissenonderzoek en onderzoek naar angiogenese. Het toestel zal een extra dimensie bieden aan de mogelijkheden van het huidige single cell consortium van de UGent. De microdissector zal dit consortium helpen om mee te spelen aan de top van single cell onderzoek. Naast RNA en DNA sequenering, zal het toestel ons ook toelaten om ablatie experimenten uit te voeren voor beeldvorming van levende cellen en organismen na het verwijderen van microscopische cellen of structuren. Bovendien zal het toestel ons ook toelaten om de mogelijkheden voor eiwitanalyse op enkelvoudige cellen te onderzoeken.