Project

Voorkomen en moleculaire epidemiologie van MRSA en andere methicilline resistente stafylokokken bij dieren en hun eigenaars en het risico hiervan voor de mens