Project

De rol van ROS signalisatie en redox status in het verouderingsproces van de nematode Caenorhabditis elegans

Looptijd
01-10-2009 → 31-12-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Animal biology
  • Biochemistry and metabolism
  • General biology
  • Genetics
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Medical biochemistry and metabolism
  • Molecular and cell biology
  • Medical biochemistry and metabolism
  • Medical biochemistry and metabolism
  • Molecular and cell biology
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary medicine
Trefwoorden
caenorhabditis elegans oxidatieve stres veroudering
 
Projectomschrijving

Het voorbije decennium is steeds meer gebleken dat er wel een correlatief verband maar geen oorzakelijk verband is tussen oxidatieve stress en veroudering. Veel van dit onderzoek werd vericht op het modelorganisme Caenorhabditis elegans. In dit onderzoek willen we, aan de hand van genetisch gecodeerde sensors, nagaan in hoeverre redox signalisatie betrokken is bij het verouderingsproces in Caenorhabditis elegans.