Project

Positieve verplichtingen onder het EVRM – de casuïstiek voorbij

Code
3F026311
Looptijd
01-10-2011 → 30-09-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
EVRM positieve verplichtingen mensenrechten Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 
Projectomschrijving

Positieve verplichtingen zijn verplichtingen onder mensenrechtenverdragen voor staten om actief stappen te ondernemen om mensenrechten te beschermen en te vervullen. Mijn onderzoek betreft de juridische redeneerwijze van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bij het rechtvaardigen van het bestaan van en bij het bepalen van de reikwijdte van positieve verplichtingen.