Project

Betrokkenheid vna ouders bij het onderwijs van hun kind: een meervoudig perspectief op een geïntegreerd model

Code
3F008508
Looptijd
01-10-2008 → 16-10-2011
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • Education, culture and society
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
leerprestaties welbevinden basisonderwijs ouderbetrokkenheid attitudes
 
Projectomschrijving

Deze studie zoekt aansluiting bij het theoretisch-fundamenteel onderzoek naar ouderbetrokkenheid. Het eerste onderzoeksluik houdt verband met de psychometrische kwaliteitsbepaling van het concept ouderbetrokkenheid, vanuit ouder-, kind- en leraarperspectief. Het tweede empirische gedeelte spitst zich toe op de individuele, gezins- en schoolgebonden antecendenten van ouderbetrokkenheid, alsook op de invloed van deze betrokkenheid op leerprestaties en welbevinden van leerlingen in het lager onderwijs.