Project

Evaluatie van het potentieel van Multidrug Adjunctive Cancer Treatment (MDACT) in glioblastoma

Code
1SH3H24N
Looptijd
01-11-2023 → 31-10-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Single-cell data analysis
    • Non-clinical studies
  • Engineering and technology
    • Cell, tissue and organ engineering
Trefwoorden
Hergebruik van geneesmiddelen
 
Projectomschrijving

Glioblastoom (GB) is de meest voorkomende en agressieve primaire hersentumor en kent een van de hoogste noden in de oncologie (2,5% van de sterfgevallen door kanker; mediane overleving: 14-16 maanden). Er is weinig vooruitgang qua therapie. Cellulaire resistentie kan niet bestreden worden m.b.v. behandelingen waarbij slechts één geneesmiddel gebruikt wordt. De tumor vanuit verschillende invalshoeken aanvallen door in te werken op verschillende groei-gerelateerde signaalroutes kan daarom veel doeltreffender zijn. Multidrug Adjunctive Cancer Treatment (MDACT) wordt voorgesteld als een nieuw behandelingsconcept. Hierbij worden continue lage doses temozolomide (TMZ) gecombineerd met 6 bestaande, niet-oncologische geneesmiddelen waarvan is aangetoond is dat ze de bloed-hersenbarrière kunnen penetreren en dat zij één of meer van de geïdentificeerde GB overleving routes kunnen remmen. “Repurposing” van geneesmiddelen heeft als voordeel om reeds bestaande stoffen te gebruiken met een gekend veiligheidsprofiel en tegelijkertijd moleculaire routes te ontrafelen die betrokken zijn bij de progressie van complexe ziekten, zoals GB. In dit project zullen we de effecten van MDACT evalueren in GB in combinatie met TMZ in vitro, ex vivo en in vivo. Naast het effenen van de weg voor toepassing in de kliniek, zal dit project de basis leggen voor het opstarten van een screening platform om toekomstige medicatie en therapeutische regimes voor behandeling van GB te evalueren.