Project

REFIPROC: Realisatie van een FBG Interrogator Prototype voor (potentiële) klanten

Acroniem
REFIPROC
Code
F2017/IOF-ConcepTT/081
Looptijd
23-11-2017 → 22-11-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Sustainable chemistry
Trefwoorden
optische vezelsensoren
 
Projectomschrijving

Optische vezelsensoren kunnen een belangrijke rol spelen binnen het kader van Industry4.0 en dan met name in toepassingen in ruwe omgevingen vanwege de unieke eigenschappen van dit type sensoren. De huidige uitleestoestellen op de markt voor optische vezelsensoren zijn echter duur, groot en niet robuust wat een substantiële marktpenetratie in de weg staat.

Aan UGent hebben we de unieke technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt een doorbraak te forceren op al deze punten. Onder een IOF-Advanced-project werd dit concept verder uitontwikkeld tot een prototype, om dit vervolgens naar de markt te kunnen brengen middels een spin-off. Echter, door enige tegenslagen bij de realisatie van de prototypes is het niet tot validatie gekomen in het veld. Inmiddels zijn de problemen geïdentificeerd en verholpen. In onderliggend project zullen we een aantal prototypes realiseren waarmee veldproeven uitgevoerd kunnen worden bij alfa-gebruikers. Deze potentiële klanten hebben hun interesse getoond in onze technologie, maar willen zelf het concept evalueren alvorens eigen middelen beschikbaar te stellen. Er zijn tevens gesprekken gestart met potentiële investeerders, maar zij zijn terughoudend totdat er engagement is van grote spelers.

Om deze patstelling te doorbreken willen we beta-prototypes realiseren zodat zowel de industriële spelers als de investeerders de sprong durven maken.