Project

ADIPINJECT: Ontwikkeling van injecteerbare temepratuur-responsieve hydrogelen voor vetweefselregeneratie