Project

Begroten van regionale verdamping via een combinatia van scintillometrie, Bowen ratio-en eddy covariance metingen en hydrologische modellering