Project

Identificatie van nieuwe effectors van auxine-gereguleerde endocytosis.

Code
31503616
Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Evolutionary biology
Trefwoorden
Rijst wortelstelsel
 
Projectomschrijving

Stikstof (N) is de belangrijkste essentiële voedingsstof in de bodem en de verminderde beschikbaarheid kan de groei van planten en ontwikkeling in natuurlijke ecosystemen, evenals in de landbouw te beperken. In sommige gebieden, N is de voeding het meest vaak een tekort voor de plantaardige productie. Echter, wanneer N ingangen van de bodem systeem overschrijden gewasbehoeften, bestaat de mogelijkheid dat grote hoeveelheden nitraat (NO3-) de grond- of oppervlaktewater terecht kunnen komen ernstige waterverontreiniging. Planten nemen N uit de bodem door hun wortels en de manier waarop het wortelstelsel is build kan een belangrijke bijdrage leveren aan de efficiëntie van de N-opname. De externe fluctuerende beschikbaarheid van zowel N concentraties en vormen waarneemt, zijn planten complexe regulerende transcriptionele netwerken hun wortelarchitectuur passen ontwikkeld. Deze netwerken zijn tot heden niet goed begrepen. Onlangs heeft een onderzoekssamenwerking tussen Gent en Nanjing Agricultural University geleid tot de ontdekking van de “root clock”, een mechanisme dat patronen zijwortels langs de primaire as in de plant Arabidopsis model. Deze wortel klok kan een algemeen mechanisme vertegenwoordigen planten primaire wortelgroei met root vertakking coördineren om de opname van nutriënten uit de bodem optimaliseren. Om deze hypothese zal de rol van de wortel klok in reactie op stikstof en de onderliggende moleculaire mechanisme onderzocht in een gezamenlijk project uitgevoerd door een team van UGent (België) en Njau (China) onder toepassing van de gewasmodel rijst.