Project

Studie van de moleculaire mechanismen die de activiteit en expressie van het de-ubiquitinerend eiwit DUBA reguleren in aangeboren immuunsignalisatie.