Project

Het levenseindebeleid in zorginstellinge: rechtspositie van de instelling, de patiënt en de zorgverlener

Looptijd
01-10-2009 → 08-07-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
beleid en richtlijnen levenseinde juridische aspecten zorginstellingen
 
Projectomschrijving

Het proefschrift omvat een juridische analyse van het beleid dat zorginstellingen vandaag voeren bij het nemen van levenseindebeslissingen (zoals euthanasie en therapiebeperking). Dit beleid wordt getoetst aan de rechtspositie van de instelling, de patiënt en de zorgverlener. Dit moet uitmonden in de formulering van een globaal juridisch kader en aanbevelingen voor ontwikkeling en toepassing van levenseindebeleid binnen zorginstellingen.