Project

Een MALDI-8020 massaspectrometer voor analyse van peptiden en eiwitten.