Project

Nieuwe generatie lignocellulose bioraffinage concepten en hun implementatie (Next-BIOREF)

Acroniem
Next-BIOREF
Code
01IB4220
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Natural products chemistry
  • Biochemistry and metabolism not elsewhere classified
 • Engineering and technology
  • Heterogeneous catalysis
  • Reacting systems
  • Chemical kinetics and thermodynamics
  • Modelling, simulation and optimisation
  • Transport phenomena not elsewhere classified
Trefwoorden
Catalysis bioraffinage Genetische manipulatie lignine Nanocellulose Microkinetics
 
Projectomschrijving

Het gebruik van biomassa kan een sleutelrol spelen in de uitbouw van een duurzame maatschappij. Hierbij staan bioraffinaderijen, die niet-eetbaar plantmateriaal omzetten, centraal. Het omzetten van de lignocellulose naar primaire componenten en verder tot chemicaliën/materialen is uitdagend, vooral omdat de kennis vandaag ontoereikend is. Zo is het chemisch/fysisch gedrag in dergelijke bioraffinages slecht begrepen en weten we weinig over de gevormde producten en hun chemie. Dit project beoogt een beter begrip van de fractionering van lignocellulose tot lignine-oliën en pulp, en de verwerking ervan tot chemicaliën/materialen. Hiervoor zal lignine genetisch gemodificeerd worden om het gemakkelijker om te zetten naar bouwblokken. Geavanceerde analyses worden gebruikt voor de bepaling van de ligninestructuren, en eenvoudigere technieken worden ontwikkeld. Chemische/fysische fenomenen worden doorgrond en in een beschrijvend/voorspellend model gegoten. Nieuwe chemie die leidt tot bouwblokken van de toekomstige polymeren/composieten wordt voorgesteld.