Project

CFD modellering van de plasmavergassing met biomassa ter optimalisatie van duurzame syngasproductie