Project

VERBETERDE ACCEPTATIE VAN ONCONVENTIONELE VOEDINGSMIDDELEN DOOR HERKAUWERS DOOR VOEDINGSINTERVENTIE VROEG IN HET LEVEN

Acroniem
CAB 2020 - Fievez
Code
13v20120-58
Looptijd
01-01-2020 → 31-08-2022
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal nutrition
    • Sustainable agriculture
    • Food microbiology
Trefwoorden
voedselzekerheid lokale diervoederbronnen jong vee microbiële ontgifting in de pens
 
Projectomschrijving

Jong vee in tropische gebieden wordt vaak ondervoed omdat het meestal graast op bodems van slechte kwaliteit en slechts
kleine hoeveelheden of helemaal geen supplementen aangeboden krijgt (Ugarte, 1989). Het begrazen van weilanden van slechte kwaliteit zou kunnen worden vervangen door opname van minder conventionele, zij het ook zeer vezelige, landbouw nevenproducten in het dieet. Bijgevolg is een efficiënte vestiging van een fibrolytische microbiële populatie in de pens van het grootste belang.
Bovendien zou het in evenwicht brengen van de diëten van jongvee door suppletie van peulvruchten een efficiëntere benutting van voedergewassen van lage kwaliteit kunnen toelaten (Sridhar en Seena, 2006). Peulvruchten zijn een goedkope bron van eiwitten en sommige minder conventionele peulvruchtenbestanden in de tropen zouden moeten worden geëxploiteerd, gezien hun aanpassing aan ongunstige omgevingscondities en hun hoge weerstand tegen ziekten en plagen, wat resulteert in hogere ruwvoer- en graanopbrengsten (Lima-Orozco, 2011). De verbeterde aanpassing van deze peulvruchten aan tropische omstandigheden wordt echter meestal geassocieerd met antinutritionele eigenschappen (Sridhar en Seena, 2006). Hoewel microbiële ontgifting in de pens de
voedingswaarde van veel peulvruchten voor herkauwers kan verhogen, beperkt de aanwezigheid van deze antinutritionele factoren (ANF) de voedingswaarde voor niet-herkauwers en voor herkauwers met een voorrijpe microbiële populatie in de pens. Daarom is een snelle vestiging van ANF-afbrekende bacteriën van het grootste belang om opname van deze onconventionele maar veelbelovende tropische peulvruchten in de voeding van jongvee toe te laten.
De belangrijkste link van het projectvoorstel naar de landspecifieke strategische richtlijnen van VLIR-UOS is de toename van de voedsel
zekerheid. Het idee is om het gebruik van lokaal beschikbare diervoederbronnen te stimuleren en hun voedingswaarde te verbeteren.
De resultaten van dit project moeten een intensiever gebruik mogelijk maken van gewassen die zijn aangepast aan de Cubaanse (tropische) agrometeorologische omstandigheden en als zodanig de productiviteit van de herkauwer kunnen verhogen. Het project zal ook de kennis en de capaciteiten van het lokale personeel, met name van Einar Artiles Ortega (PhD student) en van zijn lokale supervisor
(Raciel Lima Orozco) versterken.