Project

Onderzoek naar de relatieve bijdrage van omgevings- en persoonlijke factoren in het verklaren van fysieke activiteit bij de "oudste ouderen"

Looptijd
01-10-2012 → 30-09-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education curriculum
Trefwoorden
GPS fysieke activiteit fysieke omgeving oudste ouderen
 
Projectomschrijving

Het behouden van een actieve levensstijl is een belangrijke component in het langer “zelfstandig wonen” bij de oudste ouderen. Volgens ecologische modellen wordt gedrag beïnvloed door zowel persoonlijke- als omgevingsfactoren. In dit onderzoeksvoorstel worden (veranderingen in) persoonlijke– en omgevingsfactoren van fysieke activiteit bestudeerd aan de hand van een cross-sectionele studie, een longitudinaal luik en een “natuurlijk experiment”.