Project

Kennis en consensus bijbrengen om voedselverliezen in de primaire productie te voorkomen en verminderen. Begrijpen, meten, trainen en aanpassen

Acroniem
FOLOU
Code
41V04523
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2026
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Remote sensing
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal husbandry
    • Crop science
    • Food sciences and (bio)technology not elsewhere classified
Trefwoorden
voedelverlies primaire productie Remote Sensing aardappelteelt Drone
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Jaarlijks gaat er een aanzienlijke hoeveelheid voedsel verloren in de primaire productie fase. Dit verlies draagt bij tot voedselonzekerheid, heeft een milieu-impact, genereert extra broeikasgasemissies en zorgt voor toenemende druk op land en water. Het reduceren van dit voedselverlies wordt verhinderd door verschillende uitdagingen, die te maken hebben met regelgeving, technische problemen, wetenschappelijke kennis maar ook sociale aspecten. FOLOU heeft als ambitie om op al deze uitdagingen een antwoord te bieden, door (1) het meten en schatten van voedselverliezen met een robuuste en geharmoniseerde methodiek; (2) het monitoren en rapporten op nationale en continentale schaal, en (3) de omvang en impact van het voedselverlies te bestuderen. Daarnaast zal FOLOU ook werken aan het verzekeren van de juiste kennisoverdracht en acceptatie van de projectresultaten door de belangrijkste stakeholders: primaire producenten, retailers, consumenten, beleidsmakers en onderzoekers. FOLOU zal zijn activiteiten structureren in een uitgebreid actieplan dat draait rond vier hefbomen voor verandering:

(1) Begrijpen: Door te werken aan het verzamelen en genezen van beschikbare FL-gegevens, door te werken aan het begrijpen van de oorzaken van voedselverliezen en door de impact van deze verliezen te beoordelen;

(2) Meten: Door het ontwikkelen van kosteneffectieve instrumenten en het uitwerken van een robuuste en geharmoniseerde methodiek voor het meten/schatten primaire voedselverliezen

(3) Training: door trainingen op maat te geven aan de verschillende stakeholders

(4) Aanpassen: Door aanbevelingen op te stellen en een programma op te stellen om voedselverliezen te verlagen.

Tijdens het vierjarige project verzamelt FOLOU 16 multidisciplinaire partners uit 10 landen die hun krachten bundelen rond de gemeenschappelijke uitdaging van het voorkomen en verminderen van de hoeveelheid voedsel bedoeld voor menselijke consumptie die uiteindelijk verloren gaat.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.