Project

Het gebruik van een wandel-assisterend enkel voet exoskelet in de revalidatie van patiënten met chronisch obstructief longlijden om beperkte inspanningscapaciteit op te vangen.