Project

Het opstellen van de vragen voor het onderdeel "gesprek arts-patiënt" van het toelatingsexamen arts en tandarts