Project

Ontwikkeling en toepassing van op NMR-gebaseerde hulpmiddelen voor anorganische nanocarriers voor effectieve vaccinaflevering

Acroniem
NMR4Nanos
Looptijd
04-09-2017 → 03-09-2019
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Immunology
    • Immunology
    • Immunology
 
Projectomschrijving

Er is een dringende behoefte aan nieuwe vaccins, maar het vermijden van bijwerkingen is cruciaal voor de therapietrouw van de patiënt. Dit behandelen, vaccins van de nieuwe generatie met veilige, maar zwak immunogene antigenen worden geformuleerd met dragers en adjuvantia om de gewenste immunologische reactie te induceren. Anorganische nanodeeltjes (NP) hebben potentieel als dragers aangetoond terwijl immunostimulatoren van microbiële oorsprong bewezen hebben dat ze een langdurige immuunrespons garanderen. Hun succes integratie in nanovaccins vereist een grondige analyse van de anorganische / organische interface. Oplossingsstaat NMR spectroscopie is recentelijk opgericht als een krachtig karakteriseringsinstrument voor dit doel. Mijn doel is tweeledig: Ik ben van plan nieuwe nanosystemen voor vaccindragers uit te werken en NMR-spectroscopische oppervlaktekarakterisering te ontwikkelen methoden voor hun analyse die gegeneraliseerd kunnen worden voor toepassing op andere NP's. Ik zal mijn expertise gebruiken in preparative colloïdchemie om reeksen van nieuwe op ZrO2 en hydroxyapatiet gebaseerde NP's van verschillende grootte aan te passen. Voor hun karakterisering Ik zal worden getraind om NMR-oplossingsoplossingen uit de door de host ontwikkelde toolbox uit te voeren. De uitkomst zal van onschatbare waarde zijn voor het begeleiden van de oppervlaktemodificatie van deze NP's om vaccindragers te verkrijgen. Het project richt zich ook op de verdere ontwikkeling van de NMR-methodiek. Het potentieel van de vaste-stof-NMR-metingen in dit opzicht zal zijn verkend als een detachering. Een andere detachering is gewijd aan de vroege studie van in vitro stabiliteit, het lot en de toxiciteit van de nieuwe dragers. Het geplande onderzoek zal me trainen in een geavanceerde analysetechniek, en op die manier voorzien me meer onafhankelijkheid in mijn werk. Bovendien zal het een interdisciplinaire samenwerking tussen Partner tot stand brengen Instituten. De resultaten en de geplande outreach-activiteiten zullen naar verwachting ook een positief effect hebben op de EU: deze nieuwe karakteriseringstools zouden nuttig zijn voor de voedings-, cosmetische en nanogeneesmiddelenindustrie en kunnen hieraan bijdragen verbeterde klant- en patiëntveiligheid.