Project

FRoptiPLAST: vlamvertragers voor een optimale kunststoftoepassingen

Acroniem
FRoptiPLAST
Code
179P01115
Looptijd
01-01-2015 → 31-10-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Ceramic and glass materials
    • Materials science and engineering
    • Semiconductor materials
    • Other materials engineering
Trefwoorden
vlamvertragers
 
Projectomschrijving

Deze VIS-haalbaarheidsstudie beoogt het in kaart brengen van de technische mogelijkheden, normering, toxiciteit en regelgeving van de vlamvetragende kunststoffen, additieven en coatings, met nadruk op de nieuwste systemen.