Project

project innovatief aanbesteden EXE-kas: Duurzame glastuinbouw in Vlaanderen - Naar een duurzame kas met 'Energy Balancing' - schermen en dampwaterpomp

Code
174J09115
Looptijd
01-09-2014 → 01-03-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Thermodynamics
Trefwoorden
darmwarmtepomp
 
Projectomschrijving

In dit project wensen we enkele hoofdcomponenten te ontwikkelingen van een totaalconcept voor een economisch rendabele kas met hoge energiebesparing (acroniem “EXE-kas” of EXergie-Efficiënte kas). De EXE-kas bestaat uit de integratie van: (1) ‘Energy balancing’-schermen, de (2) dampwarmtepomp en (3) technieken die zorgen voor minder CO2-verlies. Binnen dit project worden de volgende twee kascomponenten ontwikkeld: (1) ‘Energy balancing’-schermen voor gebruik gedurende de dag (EBSD) en (2) de dampwarmtepomp (DWP). Ook een kas uitgerust met deze 2 componenten is rendabel en resulteert in een belangrijke energiebesparing. Dit project speelt in op 4 van de vijf focusgebieden van het bestek.