Project

Bepaling van spiervethouding aan de hand van MRI: een klinische studie bij lagerugpijn-patiënten