Project

Demografische ontwikkelingen, vermogensverdeling en economische groei op lange termijn in algemeen evenwicht

Code
3F001617
Looptijd
01-10-2017 → 30-09-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Applied economics
  • Economic history
  • Macroeconomics and monetary economics
  • Microeconomics
  • Tourism
Trefwoorden
Model van overlappende generaties (OLG) Algemeen evenwicht Demografische verandering (vergrijzing) Economische groei Ongelijkheid
 
Projectomschrijving

Dit project bestudeert de effecten op de (toekomstige) economische groei per capita van verschillende drijvende krachten achter demografische verandering en toenemende ongelijkheid in OESO-landen. We focussen op de effecten van (i) afnemende vruchtbaarheid, (ii) stijgende levensverwachting, (iii) technologische verandering die hooggeschoolden bevoordeelt (iv) de intergenerationele overdracht van aangeboren bekwaamheid en van opgebouwd financieel vermogen (erfenissen).
Methodologisch construeren, kalibreren, valideren en simuleren we twee algemene evenwichtsmodellen met overlappende generaties (OLG) van altruïstische ouders en kinderen. Belangrijke endogene variabelen zijn werkgelegenheid, de uitstapleeftijd van oudere werknemers, fysieke kapitaalvorming, scholing en opbouw van menselijk kapitaal, economische groei en inkomen, welvaart en welvaartsongelijkheid.
Ons onderzoek zou ons in staat moeten stellen om twee belangrijke vragen te beantwoorden. De eerste is of demografische verandering (vergrijzing), technologische verandering die hooggeschoolden bevoordeelt, en de intergenerationele overdracht van aangeboren bekwaamheid en van opgebouwd financieel vermogen, de OESO-landen in een zeer lange periode van zwakke economische groei (een zogenaamde langdurige stagnatie) en toenemende ongelijkheid zullen duwen. De tweede is welke beleidskeuzen (vooral begrotingsbeleid) het meest geschikt zijn om met deze uitdagingen om te gaan. We denken onder andere aan belastingbeleid (bijvoorbeeld belastingen op vermogen en erfenissen) en aan verschillende soorten overheidsuitgaven (bijvoorbeeld onderwijsuitgaven).