Project

ICP Environmental Sanitation 2009-2010

Code
13V50109
Looptijd
01-09-2009 → 30-09-2010
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
Trefwoorden
sanitaire voorzieningen
 
Projectomschrijving

Het ICP 'Environmental Sanitation' beoogt de vorming van milieuspecialisten die voldoende kennis hebben van (1) het begrip milieuverontreiniging en wat het eigenlijk inhoudt, (2) de detectie en kwantificering van milieuverontreiniging, (3) de mogelijke impact van milieupolluenten op ecosystemen en biota, met daaraan gekoppeld de gangbare technieken voor risicoschatting, en (4) de beschikbaar technologieën voor preventie en remediëring van milieuverontreiniging en hoe zij in de praktijk worden toegepast.