Project

Karakterisering van de ecologische en biogeochemische functionaliteit van microbiële gemeenschapsstructuren via componentspecifieke isotopenanalyses

Looptijd
01-01-2007 → 17-03-2010
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Sustainable chemistry
  • Other chemical sciences
  • Aquatic sciences, challenges and pollution
  • Environmental science and management
  • Soil sciences, challenges and pollution
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural plant production
  • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
stabiele isotopen bodemmicrobiële gemeenschapsstructuur verhoogde CO2 graslandbeheer
 
Projectomschrijving

Het project heeft als doel het uittesten en valideren van het gebruik van een aantal biomerkers als 'proxy' voor de variatie van de actieve microbiële gemeenschapsstructuur in graslandbodems dmv componentspecifieke stabiele isotopenalayses. Nieuwe inzichten zullen verworven worden omtrent de rol van microbiële gemeenschappen in de biogeochemie van C en N in graslanden en hoe deze varieert tgv veranderingen in graslandbeheer en klimaat (ie verhoogde broeikasgasconcentraties).