Project

Promotie van een actieve levensstijl bij werkende jongvolwassenen: ontwikkelen en testen van een smartphone interventie.

Looptijd
01-01-2014 → 30-09-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education curriculum
  • Medical and health sciences
    • Social medical sciences
Trefwoorden
ehealth jongvolwassenen zitgedrag mHealth interventie fysieke activiteit smartphones
 
Projectomschrijving

Beïnvloedende factoren van fysieke activiteit en sedentair gedrag bij werkende jongvolwassenen (18-25 jaar) worden onderzocht om een interventie te ontwikkelen met als doel een stijging van fysieke activiteit en een daling van sedentair gedrag bij jongwerkenden. Een verkennende studie zal uitgevoerd worden om kennis te vergaren. Vervolgens zullen er een representatieve cross-sectionele survey en een smartphone-based interventie studie uitgevoerd worden.