Project

Bootstrapcorrecties voor LS en IV schatters in dynamische paneldata modellen

Looptijd
01-10-2008 → 01-09-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Applied economics
  • Economic development, innovation, technological change and growth
  • Economic history
  • Macroeconomics and monetary economics
  • Microeconomics
  • Tourism
Trefwoorden
LSDV schatter dynamische paneldata modellen bootstrap correcties economische groei convergentie Monte Carlo simulatie
 
Projectomschrijving

De LSDV schatter is aanzienlijk vertekend in dynamische paneldata modellen. Dit project onderzoekt de prestaties van een op bootstrap gebaseerde correctiemethode in dynamische processen van een hogere orde en een vector van (endogene) verklarende variabelen. Verder exploreren we alternatieve benaderingen om de langetermijneffecten adequaat te schatten. Tot slot trachten we onze bevindingen toe te passen in de context van het convergentiedebat.