Project

Compost applicatie en de interactie tussen compost-en bodemfauna: nematoden als indicator voor de biologische rijpheid van compost en het bodemvoedselweb.

Code
01P10413
Looptijd
01-10-2013 → 30-09-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
predator fungivoor ecologie compost nematoden bacterivoor bodemvoedselweb bodem next generation sequencing fungivoor/bacterivoor ratio Maturiteits Index (MI)
 
Projectomschrijving

Experimenten zullen uitwijzen of grondig gekarakteriseerde composten, die verschillen op basis van hun nematodengemeenschappen, verschillende effecten hebben op de bodem eigenschappen en de bestaande nematode assemblages. Een ecometagenetische aanpak zal onderscheid maken tussen compost-en bodem assemblages en onthullen of nematoden in compost direct bijdragen aan de nematode gemeenschap in de bodem versus of die waargenomen effecten te wijten zijn aan de algemene stimulatie van de bodemfauna.