Project

Het meten van bijengezondheid binnen een biodiversiteitsgradiënt van plant-bestuivernetwerken

Code
3S047019
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Invertebrate biology
    • Metabolomics
    • Conservation and biodiversity
Trefwoorden
bijengezondheid
 
Projectomschrijving

Bestuiving door insecten is belangrijk voor het behoud van plantenbiodiversiteit en voor het leveren van ecosysteemdiensten aan landbouwgewassen. Een diversiteit aan bestuivers is nodig voor een optimale bestuiving, maar deze diversiteit is vandaag de dag aan het verdwijnen. Om effectieve methoden te ontwikkelen voor de instandhouding van bijen, een belangrijke groep van bestuivers, is het van groot belang om de interacties tussen de verschillende oorzaken van bijenafname te kunnen identificeren en de gecombineerde effecten ervan te bestuderen. Om hier inzicht in te krijgen, is het begrijpen van nutritionele stress bij bijen essentieel. Hierbij is het onderzoek van het plant-bestuivernetwerk belangrijk om te weten welke voedselbronnen beschikbaar zijn voor de bijen en welke ze gebruiken. Om de nutritionele status van de bij in een bepaalde omgeving te begrijpen, is het cruciaal om de data uit het plant-bestuivernetwerk te linken aan de gezondheid van de bij. In dit project zal de hypothese worden getest dat bijen in een biodiverse omgeving gezonder zijn dan bijen in een minder biodiverse omgeving. Hiervoor worden bijen verzameld langsheen een biodiversiteitsgradiënt van planten en wordt hun gezondheid bepaald met gezondheidsmerkers, die gevalideerd worden. Veranderende eigenschappen van het plant-bijnetwerk en posities van bijen hierin onder een biodiversiteitsgradiënt worden bepaald en gelinkt aan de bijengezondheid.