Project

Uitbreiding van het repertoire aan genetische circuit voor de optimalisatie van microbiële celfabrieken voor de productie van partieel geacetyleerde chitooligosachariden.

Code
3S046919
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Synthetic biology
  • Engineering and technology
    • Industrial microbiology
Trefwoorden
microbiële celfabrieken
 
Projectomschrijving

In een verbazingwekkend tempo breiden synthetische biologie, bio-informatica en systeembiologie de toepassingen van industriële biotechnologie uit en dragen ze bij tot de overgang naar een bio-economie dankzij economische en ecologische voordelen. Daarnaast zijn er ondertussen al new-to-nature producten gecommercialiseerd met behulp van biotechnologie, wat een indicatie is van het enorme potentieel. Ondanks deze recente ontwikkelingen belemmert de complexiteit van het microbiële metabolisme nog steeds de transformatie van wilde organismen tot zeer efficiënte microbiële cel fabrieken. Om deze hindernis te overwinnen, hebben transcriptionele biosensoren het potentieel om een belangrijk hulpmiddel te worden in de synthetische biologie en metabole engineering. Het repertoire van industrieel bruikbare biosensoren ontbreekt echter nog en hun ware potentieel is nog niet volledig gekarakteriseerd. Een beter begrip in de ontwikkeling van new-to-nature biosensoren zal worden nagestreefd door middel van nieuwe strategieën en principes om orthogonale biosensoronderdelen met gedefinieerde specificiteit en respons te verkrijgen. Het proces van biosensor-gedreven optimalisatie van microbiële cel fabrieken zal toegepast worden op de productie van gedeeltelijk geacetyleerde chitooligoascchariden (paCOS) als proof-of-concept. Deze moleculen worden meer populair door hun talrijke toepassingen in de gezondheidszorg, farmacie, veevoeder en voeding.